واگذاری دستگاه ATM در استان های تهران ، البرز، قزوین و کرمانشاه چاپ

 

واگذاری دستگاه های خودپرداز به صورت امانی به دفاتر از طریق شرکت مهدیس پایاب ایرانیان آغاز گردید، دفاتر استان های تهران، البرز، قزوین و کرمانشاه می توانند حداکثر از انتشار آگهی به مدت 3 روز کاری (از تاریخ 17/07/90 الی 20/07/90) نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی پیوست اقدام نمایند. 

                                 فراخوان واگذاری دستگاه های خودپرداز  ATM (فاز 1)
نظر به بررسی های انجام شده و اقدامات عملیاتی شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان، واگذاری دستگاه های خودپرداز به صورت امانی به دفاتر از طریق شرکت مهدیس پایاب ایرانیان آغاز گردید.
در همین راستا دفاتر استان های تهران، البرز، قزوین و کرمانشاه می توانند حداکثر از انتشار آگهی به مدت 3 روز کاری ( از تاریخ 17/07/90 الی 20/07/90)  نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی پیوست اقدام نمایند.
شایان ذکر است شرکت، پس از بررسی تخصصی مدارک و فرم های ارزشیابی و همچنین بازدید از دفاتر منتخب، لیست دفاتر دارای شرایط واگذاری دستگاههای خودپرداز را جهت تأیید انجمن استانی اعلام کرده، پس از آن لیست نهایی دفاتر جهت انجام عملیات اجرایی معرفی میگردند.
یادآور می شود شرکت حق قبول یا رد درخواست های ارسالی را بر اساس شرایط و مقررات مربوطه برای خود محفوظ می دارد به دلیل این که کلیه مراحل فراخوان به صورت الکترونیکی می باشد، لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید:
1- درفاز یک درخواست های خارج از استان های تهران، البرز، قزوین وکرمانشاه بررسی نخواهد شد.
2- لطفا قبل از ورود به فرم ثبت نام، 3 قطعه عکس از محیط داخلی و بیرونی دفتر محل نصب دستگاه جهت بارگذاری برروی فرم تهیه  کنید.
3- کد رهگیری را تا پایان مراحل واگذاری نزد خود نگه دارید.
اطلاعات تکمیلی در مراحل بعدی ازطریق سایت www.mahdispayab.com  و www.epishkhan.org  اعلام می گردد.
 ثبت نام فراخوان فاز یک واگذاری ATM