قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور چاپ

از آنجائیکه با آغاز بهار طبیعت و بارش رحمت الهی، بروز سیل این شادکامی را برای هموطنانمان تلخ نمود، وظیفه انسانی، صنفی و عاطفی ما حکم می‌کند که در چنین شرایطی دست یاری خود را دراز نموده و با تمنای همکاری بتوانیم آشیانه ویران شده هموطنانمان را بسازیم. درهمین خصوص و با توجه به خسارت وارد شده به تعدادی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان‌های لرستان، خوزستان، ایلام، گلستان از کلیه همکاران تقاضا داریم تا کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب کانون 1-2321470-810-869 نزد بانک سامان واریز نمایند. بدیهی است میزان کمک‌های جذب شده به اطلاع عزیزان خواهد رسید و با حضور نمایندگان از مجموعه و با توجه به اسناد و مدارک موجود این منابع برای بازسازی دفاتر آسیب‌دیده هزینه خواهد شد. همچنین جهت اخذ کمک‌های دیگر به این منظور موضوع در دست پیگیری می‌باشد.

شماره حساب کانون 1-2321470-810-869 نزد بانک سامان

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور