اطلاعیه خدمات ثبت احوال ، هرگونه اخذ وجه و یا تقاضای امکانات از فاترپیشخوان دولت ممنوع میباشد. چاپ

 


قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ارائه کننده خدمات سازمان محترم ثبت احوال
با توجه به مذاکرات بعمل آمده و حسب نظر معاونت محترم امور ثبتی سازمان هرگونه اخذ وجه و یا تقاضای امکانات، که بار مالی برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت داشته باشد فاقد وجاهت قانونی می باشد و فلذا از کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت سراسر کشور درخواست می شود در صورت برخورد با اینگونه موارد ضمن خودداری از همکاری مراتب را به کانون کشوری اعلام نمایند.


روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت